Afvalweetjes

Op deze pagina geven wij u informatie over de meest gestelde vragen over de afvalinzameling. 

*****BLINK, 0800-0492 of info@blinkafval.nl *****

Neem contact op met BLINK bij de volgende vragen:

1.  Uw container stond op tijd buiten maar is niet geleegd. 
S
pelregels aanbieden container:
* Zet de container op de dag van inzameling vóór 7.30 uur aan de weg;
* Haal de container zo snel mogelijk na het legen, in ieder geval dezelfde
dag, weer binnen;
* De deksel moet dicht zijn; er mag geen afval uitsteken;
* De container mag niet zwaarder zijn dan 75 kg;
* Het handvat en de wielen moeten naar de weg gericht zijn;
* Er mogen geen vuilniszakken naast of op de container staan, behalve de zakken voor PMD-afval;
* U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de container geleegd kan worden, ook tijdens vorstperioden.

2. Uw PMD-afval is niet opgehaald en er is geen sticker op de zak geplakt.
Het PMD-afval wordt vanaf 7.30 uur ingezameld. Zorg ervoor dat het op tijd aan de straat staat. 

Als het PMD-afval in de verkeerde zak wordt aangeboden of er zit verkeerd afval tussen, dan wordt het afval niet ingezameld. De inzamelaar plakt dan een sticker op de zak, en laat de zak liggen.

U kunt het afval dan bij de eerstvolgende inzameling opnieuw en op de juiste manier aanbieden.  U bent zelf verantwoordelijk voor uw afval. Laat verkeerd aangeboden afval niet aan de straat liggen. Zorg er met elkaar voor dat uw omgeving netjes blijft.

Kijk voor meer informatie over wat wel-en-niet in de PMD zak mag bij de button PMD in uw persoonlijke afvalkalender. 

3.  U wilt uw container omruilen of een extra container aanvragen
U kunt uw 140 liter container inruilen voor een 240 liter container of andersom. Het is ook mogelijk om één extra container aan te vragen.
* Het omwisselen van uw container(s) kost € 24,50 per container;
* In de eerste 2 maanden dat u op uw nieuwe adres woont, is het omwisselen eenmalig gratis;
* Het aanvragen van één extra container kost € 35,90.

 In de gemeente Deurne worden geen 25 liter emmers meer uitgezet

4.  U denkt dat uw container is verwisseld met die van uw buren
U kunt dan vragen om een veldcontrole waarbij de chip in de container wordt uitgelezen en eventueel wordt geblokkeerd en vervangen. De kosten hiervoor zijn € 24,50.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de juiste container bij uw adres staat. De containers horen bij uw adres. Wanneer u gaat verhuizen moet u de containers leeg en schoon achterlaten.

Tip! Om container verwisselingen te voorkomen kunt u een sticker met bijvoorbeeld uw huisnummer of ander voor u herkenbaar kenmerk op de container plakken.

5.  U wilt een nieuw pasje aanvragen voor de ondergrondse verzamelcontainer
De pasjes horen bij het adres. Wanneer u gaat verhuizen moet u het pasje in de oude woning achterlaten.

* Een nieuwe pas is binnen 2 maanden na een verhuizing eenmalig gratis. Daarna zijn de kosten hiervoor in 2017 € 50,00.
* Bij verlies of defect van de oude pas wordt deze direct geblokkeerd.

 6. U wilt een nieuwe sleutel aanvragen voor een bovengrondse verzamel container
De sleutel hoort bij de woning. Wanneer u gaat verhuizen moet u de sleutel in de oude woning achterlaten.

Voor een nieuwe sleutel voor een bovengrondse verzamelcontainer betaalt u in 2017 € 50,00.

 7. U gaat verhuizen naar een nieuwbouwwoning
* Bij nieuwbouwwoningen wordt binnen één week,  na de door u opgegeven verhuisdatum, een 140 liter restcontainer en een 140 liter GFT container bezorgd door BLINK.  U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

Vanaf de verhuisdatum staan uw gegevens in de Basis Registratie Personen (BRP) en worden gemeentelijke belastingen, zoals de afvalstoffenheffing en riool- en reinigingsrecht, bij u geïnd.  

Zijn de containers niet binnen een week geplaatst, neem dan contact op met BLINK, 0800-0492 of info@blinkafval.nl


Voor andere vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Deurne

Klantcontactcentrum gemeente Deurne, 0493 387711 of info@deurne.nl. Het KCC is op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.